Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Karczew

Herb Karczew

Czwartek 25.06.2015

zaawansowane

ZMIANY GRANIC STAŁYCH OKRĘGÓW GŁOSOWANIA GMINY KARCZEW

I N F O R M A C J A
BURMISTRZA KARCZEWA
Z DNIA 2 CZERWCA 2014 ROKU


Informuję,  że Rada Miejska w Karczewie na LII sesji w dniu 28 maja 2014r.  podjęła Uchwałę Nr LII/509/2014 w sprawie zmiany granic stałych okręgów głosowania ustalonych Uchwałą Nr XXXIII/296/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 27 listopada 2012 roku w sprawie podziału Gminy Karczew na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i  liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

Zgodnie z art. 420 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zmianami) na ustalenia rady gminy w sprawach okręgów wyborczych wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Warszawie w terminie  5 dni od daty podania do publicznej wiadomości powyższej uchwały.

Komisarz wyborczy rozpoznaje sprawę w terminie 5 dni i wydaje postanowienie, doręczając je niezwłocznie wnoszącym skargę oraz radzie gminy.

 

 

                                                                                                 Burmistrz Karczewa
                                                                                inż. Władysław Dariusz Łokietek

 

Data publikacji 03-06-2014r  godz. 11:00


ZMIANY W OPISIE GRANIC OBWODÓW WYBORCZYCH GMINY KARCZEW

I N F O R M A C J A
BURMISTRZA KARCZEWA
Z DNIA 2 CZERWCA 2014 ROKU

 


Informuję, że Rada Miejska w Karczewie na LII  sesji w dniu 28 maja 2014r. podjęła Uchwałę Nr LII/510/2014 w sprawie zmiany w opisie granic obwodu głosowania Nr 1 i Nr 2 w mieście Karczew ustalonych w Uchwale Nr XXXV/322/2013 Rady Miejskiej  w Karczewie z dnia 29 stycznia 2013 roku  w sprawie podziału Gminy Karczew  na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Zgodnie z art. 12 § 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zmianami)  na powyższą uchwałę rady gminy,  wyborcom w liczbie co najmniej 15 przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Warszawie,  w terminie 5 dni od daty podania jej do publicznej wiadomości. Komisarz wyborczy rozpoznaje sprawę w ciągu 5 dni i wydaje postanowienie; od postanowienia nie przysługuje środek prawny.

              
    

                                                                                                 Burmistrz Karczewa
                                                                                inż. Władysław Dariusz Łokietek

 


Data publikacji 03-06-2014r  godz. 11:00


 

Wytworzył:
Udostępnił:
Sebastian Rosa
(2014-06-03 10:56:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Sebastian Rosa
(2014-06-03 14:23:08)
 
 

ilość odwiedzin: 1587852

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

Więcej informacji na stronie Polityki Prywatności.

X